UCHWAŁA NR 35/05/2018 w sprawie nadania Srebrnych Odznak Honorowych PZSzach

33

UCHWAŁA NR 35/05/2018
Zarządu PZSzach z dnia 08.05.2018 r.
w sprawie nadania Srebrnych Odznak Honorowych PZSzach.

Zarząd PZSzach postanowił nadać Srebrne Odznaki Honorowe Dariuszowi Duszczakowi, Grzegorzowi Płończakowi i Dariuszowi Ostrowskiemu.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, 8 głosów ZA.
Nie głosował Łukasz Turlej.