Uchwała Nr 31/04/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z zebrania Zarządu z dn. 03.03.2018 r.

60

Uchwała Nr 31/04/2018

Zarządu PZSzach z dnia 25.04.2018 r.

Zarząd podjął uchwałę o zatwierdzeniu i publikacji protokołu z zebrania Zarządu z dn. 03 marca 2018 r. wraz z załącznikami.

Załącznik Nr 1 – Rada Prezesów – stanowiska Zarządu PZSzach

Załącznik Nr 2 – Strategia Budżetowania

W głosowaniu udział wzięło 8 członków Zarządu, 8 głosów ZA.

Nie głosowała Anna Mrozińska.