Zmiany w składzie Zarządu PZSzach – komunikat

1033

Informujemy, że w dn. 3 marca 2018 Zarząd PZSzach:

– odwołał Łukasza Turleja z funkcji Wiceprezesa d/s Sportu Powszechnego i jednocześnie powierzył mu funkcję Wiceprezesa d/s Sportu Wyczynowego

– dokooptował Krzysztofa Górę do składu Zarządu i powierzył mu funkcję Wiceprezesa d/s Sportu Powszechnego.