MAT nr 8/2017 trafił do sieci dystrybucji

543

Z opoźnieniem, za które serdecznie przepraszamy, do sieci dystrybucji trafił ostatni numer MAT-a z 2017 roku. Zapraszamy do salonów EMPIK oraz innych punktów sprzedaży.
Mat-a na 2018 rok można nieustannie zaprenumerować wysyłając zamówienie na adres prenumerata@pzszach.pl