Rezygnacje członków Zarządu.

1568

Z przykrością zapoznaję się z rezygnacją Wiceprezesa ds. Sportu Wyczynowego arc. Jacka Gdańskiego. Rozumiem jego stanowisko i też uważam, że Zarząd ma kłopot z wdrożeniem prawidłowego modelu zarządzania, w tym gospodarką finansową, wynikającą z niestabilności przychodów, co jest cechą tego związku sportowego.

Nasze próby wprowadzenia nowego uporządkowanego sposobu patrzenia na działalność PZSzach jeszcze się nie zakończyły, gdyż okazało się, że nie jest to takie proste, jak nam się wydawało.

Również doświadczam podobnych przemyśleń, jednak razem z resztą Zarządu robimy wszystko, aby – mimo przejściowych trudności – przeprowadzić Związek przez najtrudniejszy moment, jakim jest początek roku, kiedy większość decyzji wpływających na budżet nie jest znana.

Arc. Jacek Gdański był cenioną osobą w Zarządzie, mającą wiele ciekawych pomysłów prowadzących do uporządkowania organizacji Związku. Cieszył się autorytetem wśród koleżanek i kolegów. Wierzę, że dalej będziemy mogli współpracować na płaszczyźnie, która będzie odpowiadała obydwu stronom.

W imieniu Zarządu serdecznie dziękuję Arc. Jackowi Gdańskiemu za współpracę. Doceniam jego zaangażowanie w sprawy związane z pracą w Pionie Sportu Wyczynowego i energię, którą poświęcił na działalność w Polskim Związku Szachowym.

Życzę sukcesów w pracy zawodowej, życiu rodzinnym i oczywiście w realizacji pasji szachowej.

 

Oświadczenie Wiceprezesa ds. Sportu Wyczynowego o rezygnacji z pełnionej funkcji.

Koleżanki i Koledzy,

Z dniem 5 lutego 2018 r. rezygnuję z funkcji Wiceprezesa ds. Sportu Wyczynowego.

Narastające obowiązki zawodowe i rodzinne nie pozwalają mi na pracę na rzecz PZSzach w takim wymiarze, jaki byłby adekwatny do stojących przed Polski Związkiem Szachowym wyzwań. Wpływ na tę decyzję mają również rozbieżności w kwestii modelu zarządzania PZSzach, celów i projektów strategicznych oraz gospodarki finansowej Związku. Pragnę serdecznie podziękować za współpracę koleżankom i kolegom z Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Biura, życzliwym i hojnym sponsorom i mecenasom PZSzach, wszystkim przedstawicielom środowiska, z którymi miałem przyjemność współdziałać, oraz naszym znakomitym zawodniczkom i zawodnikom, którzy w ostatnich miesiącach osiągali wspaniałe sukcesy.

Dziękuję i liczę na owocną współpracę w przyszłości.

Z wyrazami szacunku,

JG

—————————————————————————————

Z funkcji Skarbnika i członka Zarządu zrezygnował Waldemar Cieślak, któremu serdecznie dziękuję za współpracę.

Problemy związane z wywiązywaniem się z roli Skarbnika były na tyle duże, że zdecydował się na to trudne posunięcie.

W imieniu Zarządu życzę Waldemarowi Cieślakowi sukcesów zawodowych i prywatnych, a w szczególności poradzenia sobie z problemami, które absorbowały go tak mocno w ciągu ostatnich miesięcy

Oświadczenie Skarbnika Polskiego Związku Szachowego

Z uwagi na kłopoty osobiste w dniu dzisiejszym(02.02.2017) rezygnuje z funkcji Skarbnika Polskiego Związku Szachowego, a tym samym rezygnuje z funkcji członka Zarządu. Bardzo dziękuję za dotychczasową współpracę.

Waldemar Cieślak

Skarbnik Polskiego Związku Szachowego