Turnieju z cyklu Grand Prix Lubelszczyzny 2018 o Puchar Wójta Gminy Chodel. 21.I.2018

164

Turnieju z cyklu Grand Prix Lubelszczyzny 2018 o Puchar Wójta Gminy Chodel. (Pula nagród 3000zł)

CEL IMPREZY:

·         popularyzacja „królewskiej gry” promocja Chodla oraz regionu,
·         propagowanie szachów wśród dzieci i dorosłych,
·         stworzenie dzieciom możliwości rywalizacji sportowej,
·         zagospodarowanie i ciekawe spędzenie czasu wolnego,
·         wzajemne poznanie się dzieci z różnych ośrodków szachowych,
·         umożliwienie wzięcia udziału w zawodach sportowych osobom niepełnosprawnym,
·         wspólne, rodzinne spędzanie czasu wolnego,
·         poszukiwanie następców mistrzów, wyłanianie utalentowanych juniorów,
·         uzyskanie lub podwyższenie rankingu międzynarodowego FIDE w szachach szybkich,

ORGANIZATORZY:

UG CHODEL, GOK CHODEL, SZKOŁA PODSTAWOWA w CHODLU,

TERMIN, MIEJSCE, ZAPISY

21 stycznia 2018 r. (niedziela) SZKOŁA PODSTAWOWA w CHODLU Godz. 9.00 – 9.40

ZGŁOSZENIA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_6971/

E-MAIL: organizator : krzyzu83@op.pl lub na sędziego zbyszek.pyda@gmail.com

Tel. Organizator 665-764-286 (Tomasz Krzyżanek), Sędzia główny 604084134 (Zbigniew Pyda)

ROZPOCZĘCIE I RUNDY godz. 10.00
tempo gry 10′ + 5″ za każdy wykonany ruch, 9 rund systemem szwajcarskim

WPISOWE

Dla zgłoszonych wcześniej za pośrednictwem Chessarbiter do 17.01.2018:

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_6971/

Juniorzy 2008 i młodsi – 15 zł,     Pozostali – 20 zł,

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń, organizator przygotowuje poczęstunek.

Dla zgłaszających się bezpośrednio w dniu zawodów wpisowe jak wyżej, podwyższone o 5 zł

W przypadku zawodników z jednej rodziny, 3 i każdy następny bez wpisowego, dot. zawodników Lubelszczyzny.

Zawodnicy z gminy Chodel zwolnieni z wpisowego.

NAGRODY

OPEN:

I miejsce – 600,00zł
II miejsce – 500,00 zł
III miejsce – 400,00 zł
IV miejsce – 300,00 zł
V miejsce – 200,00zł
VI miejsce – 100,00 zł
VII miejsce – 100,00 zł
VIII miejsce – 100,00 zł

Klasyfikacja  KOBIET:

1msc 150,00 zł
2msc 100,00 zł
3msc  50,00 zł

W kategorii najlepszy z Gminy Chodel I msc 150 PLN, II msc 100 PLN, III msc 100 PLN

Ponadto wśród nienagrodzonych a będących na zakończeniu wylosowane zostanie 5 nagród po 20zł.

W KATEGORIACH JUNIORÓW I JUNIOREK do lat 10 i 14: 

1 miejsce (dyplom + puchar + nagroda rzeczowa)
2 i 3 miejsce (dyplom + nagroda rzeczowa)
4 – 6 miejsce wg możliwości (dyplom + upominki)

INNE USTALENIA ORGANIZACYJNE

– Organizator będzie prowadził odrębną klasyfikację zawodników z terenu Gminy Chodel.

Zawodnicy biorący udział w zawodach ubezpieczają się we własnym zakresie. Obowiązują aktualne przepisy FIDE oraz rywalizacja w duchu Fair Play. Nagrody należy odbierać osobiście na zakończeniu turniejów, w przeciwnym razie przepadają. Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora i sędziego głównego.Opłata wpisowego jest zgodą na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku  uczestników przez organizatorów zgodnie z potrzebami organizacji i promocji zawodów. Uczestnictwo w zawodach i opłata startowa jest potwierdzeniem akceptacji przedstawionych warunków udziału.

Prosimy o zabranie z sobą w miarę możliwości ochraniaczy (jednorazówki szpitalne) na obuwie lub obuwia zamiennego.

ZAPRASZAMY!!