XI Międzynarodowy Turniej Góra Św. Anny 15-24.01.2018

64

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem organizacyjnym XI Międzynarodowego Turnieju, który odbędzie się w dniach 15-24.01.2018 na Górze Św. Anny.

Komunikat