Konkurs Ofert 2018 – II półrocze

782

Ogłaszamy konkurs ofert na II półrocze 2018 roku.

Zasady konkursowe pozostają niezmienione w porównaniu do 2017 roku.

Z konkursu wyłączono Drużynowe Mistrzostwa Polski: I ligę i II ligę – Zarząd Polskiego Związku Szachowego na zebraniu w dniu 23 września 2017 roku podejmie decyzję na temat kształtu lig centralnych w 2018 roku.

termin nadsyłania ofert 15.09.2017 (decyduje data stempla pocztowego).

Kalendarz_PZSzach_2017_(zal._nr_1) II polrocze
Zalacznik_nr_2_druk_oferty II polrocze 2018
Konkurs_Ofert_2018_-_kryteria_oceny_zal._nr_3.doc
Konkurs_Ofert_2018_-_regulamin_komisji_(zal__nr_4)
Konkurs_ofert_informacja_II połrocze 2018(zal_5)
Przyklad_cen_nagrodzal_nr_6.xls