XXXVII Mistrzostwa Polski Drukarzy i Wydawców w Szachach 2017

306

Zapraszamy na XXXVII Szachowe Mistrzostwa Polski Drukarzy i Wydawców o puchary Heidelberg Polska oraz Wójta Gminy Sarnaki, które odbędą się w dniach 3-8 października 2017 roku w Serpelicach w ośrodku wypoczynkowym Urocza.

W turnieju mają prawo grać pracownicy zakładów poligraficznych i wydawnictw (z pominięciem dziennikarzy).

Serwis turniejowy

  1. Organizator
Organizatorami są: Heidelberg Polska, Warszawskie Towarzystwo Szachowe Drukarzy i Wydawców oraz Ośrodek Wypoczynkowy „UROCZA” w Serpelicach. Turniej odbędzie się pod patronatem P.Z.Szach. oraz Wójta gminy Sarnaki.
    2Termin i miejsce rozgrywek
Turniej rozegrany zostanie w dniach od 3 do 08 października 2017 roku w Ośrodku Wypoczynkowym „Urocza” w  Serpelicach.
    3. Uczestnictwo
W turnieju mogą uczestniczyć obecni i emerytowani pracownicy zakładów poligraficznych oraz wydawnictw (z wyjątkiem dziennikarzy), a także osoby imiennie zaproszone.
    4. Zgłoszenia i wpisowe
Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są do 1 września 2017 listownie na adres Andrzej Kania, 03-379 Warszawa,
ul. Krasiczyńska 2 m. 17 lub telefonicznie 22 253 07 03 oraz 503 044 576 ewentualnie na adres e-mailowy kaniandrzej @o2.pl.
Wpisowe w wysokości 480,- zł, należy wpłacić do 1 września 2017 na konto: 11 1240 6074 1111 0010 7048 4189.
Wpłaty dokonywane po terminie zwiększone są o 50,- zł.
Wpisowe obejmuje: wyżywienie, zakwatewrowanie oraz koszty organizacyjne.
    5. System rozgrywek
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 11 rund.
    6. Tempo gry
Ustala się, że tempo gry wynosić będzie 1 godzinę na partię dla zawodnika, a w turniejach błyskawicznych 5 minut dla zawodnika.   
    7. Ustalanie kolejności
O kolejności decyduje suma zdobytych punktów a przy równej ich liczbie decydują kolejno: a) punktacja Buchholza
z odrzuceniem dwóch skrajnych wyników, b) pełna punktacja Buchholza, c) progress, d) liczba zeycięstw.
    8. Uwagi końcowe
W turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego z 2002 roku wraz z późniejszymi poprawkami (ostatnie poprawki
z dn. 1 lipca b.r.). Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie. O ewentualnych zmianach uczestnicy zostaną
powiadomieni przed rozpoczęciem turnieju
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.