Ruszyły Polonijne Wakacje z Szachami

347

W dniach 29.07-08.08.2017 w Szydłowcu (Województwo Mazowieckie) odbywają się Polonijne Wakacje z Szachami.

„Polonijne Wakacje z Szachami” to obóz szkoleniowo- wypoczynkowy skierowany do 40 dzieci polskiego pochodzenia z Litwy i Ukrainy. Uczestnicy mają okazję integrować się z rówieśnikami z Polski poprzez wspólną pasję do „królewskiej gry”. Projekt zapewnia dzieciom uczestnictwo we wspólnych zajęciach ogólnorozwojowych, imprezach kulturalnych i wycieczkach krajoznawczych, co ma na celu pogłębienie swojej wiedzy o Polsce oraz możliwość doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem polskim.


Fundamentem obozu są czterech bloki tematyczne:
1.      „Znajomość polskiego oknem na świat” – dzieci poprzez zabawę podnoszą poziom wiedzy i umiejętności z języka polskiego.
2.      „Rusz głową – uczmy się od siebie” – młodzi uczestnicy mają szansę do aktywnego uczestniczenia w zajęciach szachowych, zajęciach z języka polskiego oraz do czynnego uczestniczenia w turnieju szachowym.
3.     „W zdrowym ciele- zdrowy umysł” – zajęcia sportowo – rekreacyjne; Wielka Kolonijna Olimpiada Sportowa – rywalizacja indywidualna oraz drużynowa.
4.      „Poznaj swój kraj” – wycieczki krajoznawczo – turystyczne; poznanie historii i tradycji Polski.

Projekt współfinansowany jest przez Kancelarię Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku. Kolejnym wsparciem finansowym jest akcja „Szachiści grają dla Polonii” oraz dochód z przekazania 1% podatku dochodowego.

 

zapraszamy na:
stronę Wakacji
Facebook

Projekt wspierany jest przez Senat RP w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.