Patronaty PZSzach

386

Została wprowadzona nowa procedura składania wniosków o patronat Prezesa lub Członka Zarządu PZSzach.

Obecnie organizator przedsięwzięcia zainteresowany objęciem patronatu honorowego przez Prezesa Polskiego Związku Szachowego lub Członka Zarządu oraz udziałem Prezesa/Członka Zarządu Polskiego Związku Szachowego w komitecie honorowym proszony jest o: