Mistrzostwa Unii Europejskiej 2017 Czechy/Austria

1291

Szanowni Państwo,

Polski Związek Szachowy upoważnił Tomasza Trzaskowskiego do reprezentowania Związku przed organizatorami Mistrzostw Unii Europejskiej –  Kouty nad Desnou 18.08.2017 – 27.08.2017 oraz Mureck k/Graz Land Styria ( Stiermark ) 1.08.2017 – 10.08.2017. Wszelką  korespondencję prosimy kierować bezpośrednio do p. Tomasza.  t.trzaskowski@pzszach.org.pl  tel. +48 601 830 717

Zgłoszenia na oba turnieje na miejsca „invited players” do dnia  13.06.2017
Ogłoszenie wyników przydziału tych miejsc – 14.06.2017, które wskaże osoby zakwalifikowane i po jednej  osobie na rezerwie.
Wpłaty wynikających z regulaminu opłat do 20.06.2017 , brak wpłaty od osób na miejsca „invited players” i osób im towarzyszących w powyższym terminie, upoważnia PZSzach do zaproponowania udziału w turnieju osobie z rezerwy, która zobligowana zostanie do dokonania wpłaty do 22.06.2017

Zgłoszenia osób na miejsca „extra players”  do dnia 20.06.2017, a wpłaty od nich do dnia 22.06.2017

Poniżej komunikat dotyczący wyjazdu na obie imprezy (uwaga: końcowa interpretacja komunikatów należy do organizatora, a wiążące są informacje z komunikatów organizatora w języku angielskim).

Szanowni Szachiści.

W czasie wakacji letnich w sierpniu roku 2017 odbędą się dwa różne turnieje szachowe pod tę samą nazwą: „Mistrzostwa Unii Europejskiej-2017”, które są w podobny sposób, ale w dwóch różnych miejscach Europy i w dwóch różnych terminach organizowane.

Wspólne dla obu turniejów jest:
a) grupy wiekowe dla dzieci do lat 8, do lat 10, do lat 12 i do lat 14
b) gra prowadzona jest w systemie open tj. partie rozgrywane są w obrębie każdej w/w grupy wiekowej wspólnie pomiędzy dziewczynkami i chłopcami, sporządzana jest na koniec klasyfikacja łączna w grupie, a następnie rozdziela się tę klasyfikację na dwie odrębne dla chłopców i dla dziewczynek, które są podstawą do ustalenia tytułów mistrzowskich i miejsc w/g płci w każdej z grup turniejowych
c) tempo gry, które wynosi 90’ na partię + 30” na każdy ruch od pierwszego poczynając
d) internetowa transmisja z pierwszych 6 do 10 szachownic w zależności od grupy wiekowej
e) przydzielenie przez Organizatorów dla PZSzach 4 miejsc bezpłatnych co do kosztów pobytu na miejscu dla polskiej reprezentacji – po jednym miejscu w każdej grupie wiekowej alternatywnie dla chłopca albo dziewczynki ( ale nie obu łącznie w danej grupie wiekowej ), które są nieprzechodnie w ramach turnieju, tzn. za niewykorzystane miejsce w jednej z grup nie można otrzymać dwóch miejsc w innej z grup wiekowych.

Zasady wyznaczania „Invited Players”

Zawodnicy jadący na miejsca bezpłatne tzw. „invited players”, których listę ustali PZSzach na podstawie zdefiniowanych z góry kryteriów, muszą ponieść koszty wpisowego = 70 Euro w przypadku Czech i 85 Euro w przypadku Austrii, podobnie jak ponoszą ten koszt wszyscy inni zawodnicy, tzw. „extra players”, startujący w obu tych turniejach.

f) PZSzach może wysłać nielimitowaną liczbę zawodników i zawodniczek na turniej i nie ma też żadnych kwalifikacji krajowych, aby móc uczestniczyć w turnieju jako „extra player”

g) wszyscy uczestnicy wyjazdu obowiązani są do korzystania z zakwaterowania proponowanego przez organizatora w/g ustalonych przez niego stawek, przy czym osoby towarzyszące NIE PŁACĄ wpisowego opisanego w punkcie e), ono dotyczy tylko grających w turnieju zawodników

h) formalnego zgłoszenia polskiej reprezentacji dokonuje PZSzach na stosownym druku organizatora, po otrzymaniu zgłoszeń od zainteresowanych turniejem zawodników.

i) termin zapłaty pełnej należności przez PZSzach do organizatora ustalony jest regulaminem na dzień 27.06.2017, w świetle czego ostateczny termin zapłaty do PZSzach należności za wyjazd na każdy z tych turniejów ustala się na dzień 20/22.06.2017

j) PZSzach, podobnie jak w przypadku innych imprez szachowych rangi mistrzowskiej które obsługuje, pobiera opłatę organizacyjną w wysokości 100 PLN od osoby ( zawodnika i osób towarzyszących )

k) zgłoszenie zawodnika na każdy turniej przekazuje się drogą e-mail na specjalnie do tego celu utworzony adres e-mail kierownika polskich reprezentacji na M.U.E.-2017 trzaskowski@pzszach.org.pl , tel 601 830 717 na wypadek potrzeby kontaktu głosowego i powinno ono zawierać:

– imię i nazwisko, datę urodzenia, FIDE ID Nr, FIDE ranking ELO, a jeśli się go nie posiada, kategorię krajową PZSzach ( jeśli jest )

– imię i nazwisko, rok urodzenia osoby towarzyszącej lub osób towarzyszących lub, jeśli takowych nie ma, wskazanie innej osoby dorosłej mającej sprawować na miejscu opiekę nad dzieckiem/dziećmi.

– deklarację zawodnika ( aby umożliwić sprawny wybór graczy na miejsca bezpłatne ), czy chce startować w jednym konkretnym co do miejsca i czasu turnieju, czy w obu z nich, czy w dowolnym z nich byle na miejscu bezpłatnym, czy też w przypadku braku możliwości uzyskania statusu „invited player” we wskazanym przez siebie turnieju, turnieju zawodnik jest zainteresowany statusem „extra player” w tym samym turnieju

– informację, czy startował w M.P. i/lub w M.P.Szkół w roku 2017 we właściwej dla siebie grupie wiekowej

– kontakt zwrotny: adres email i telefon

– inne informacje, które zawodnik lub jego opiekun uznają za ważne do przekazania do PZSzach lub kierownika reprezentacji

l) ustalenie osób na miejsca „invited players” nastąpi w pierwszej kolejności na turniej czeski, a następnie na turniej austriacki.

Różnice pomiędzy turniejami i szczegóły organizacyjne każdego z nich:

CZECHY  –  Kouty nad Desnou 18.08.2017 – 27.08.2017

      Strona organizatora: www.chess-svetla.cz / EUYCC-2107

Jest to turniej ważniejszy z dwóch organizowanych pod nazwą M.U.E.-2017, bowiem uzyskał status turnieju oficjalnie afiliowanego przy Europejskiej Unii Szachowej ECU, choć nie jest on wprost organizowany przez lub na zlecenie ECU. Turniej ten organizowany jest faktycznie po raz piąty, choć w komunikacie podany jest nr XV, w Czechach w miejscowości Kouty nad Desnou w czeskich Jesenikach oddalonych od polskiej granicy w okolicach Nysy o około 50 km, w terminie od:

18.08.2017- dzień na przyjazdy, ( wyżywienie tego dnia od kolacji )

19.08.2017 – otwarcie turnieju o godz. 14.30 i rozpoczęcie I rundy o godz. 15.00 do

27.08.2017 – ostatnia runda o godz. 8.30, a po obiedzie (ostatnie świadczenie organizatora), o godz. 13.45 przewidziane jest zakończenie turnieju, rozdanie medali, dyplomów i nagród i wyjazdy uczestników do swoich krajów.

Uprawnieni do gry:

Zawodnicy z krajów Unii Europejskiej, krajów kandydatów na członków Unii Europejskiej oraz, co brzmi nieco dziwnie i tajemniczo, krajów graniczących z powyższymi

Koszty pobytu:

Hotel Dlouhe Strane posiada dwa budynki A i B, odległe od siebie o 20 m z praktycznie identycznymi pokojami, z których te w budynku A są po remoncie i mają telewizory, a te w budynku B, są tylko po odświeżeniu i telewizorów nie mają – różnic w przestrzeni i komforcie pobytu praktycznie nie ma. Sale gry i restauracja są w budynku A.

Cena za pobyt w formule noclegu z całodziennym ( 3x ) wyżywieniem – tzw Full board wynosi w/g regulaminu odnoszącego się do budynku A:

44 euro/osobę/dzień w pokoju 2-osobowym lub 3-osobowym

52 euro/osobę/dzień w pokoju 1-osobowym

Wynegocjowana cena dla polskiej reprezentacji PZSzach w powyższej formule full board,  ale w budynku B – nie ujętym w regulaminie turnieju – jest o 20% niższa i wynosi:

35 euro/osobę/dzień w pokoju 2-osobowym lub 3-osobowym

42 euro/osobę/dzień w pokoju 1-osobowym

W obiekcie są też studia rodzinne 4-osobowe ( lub klubowe dla 4 dzieci ) składające się z jednej łazienki i dwóch odrębnych pokoi dwuosobowych – jeden z łóżkiem małżeńskim, drugi z dwoma pojedynczymi. W roku ubiegłym kosztowało to 2 x pokój dwuosobowy, na ten rok próbujemy ustalić tę cenę na podobną lub być może niższą.

Mamy także prawo jako zawodnicy w ramach Polskiej reprezentacji rozpocząć turniej od 19.08.2017 i przyjechać na miejsce bezpośrednio przed startem rundy ( ma być ten przyjazd zrealizowany do godziny 12.30, co ma potwierdzić organizatorom faktyczną obecność zawodnika na sali gry przed startem I rundy w celu umożliwienia dokonania prawidłowych kojarzeń na tę rundę, która rozpoczyna się o godz. 15.00 ). Jest to dobre rozwiązanie dla mieszkańców południa Polski ( Wrocław, Opole, Śląsk ) bo czyni wyjazd nieco tańszym, ale też go nie dezorganizuje. Jest to także opcja dla zawodników z dalszych regionów, którzy zamówią sobie nocleg jeszcze w Polsce gdzieś blisko granicy i dojadą na miejsce gry w dniu rozpoczęcia I rundy turnieju ( tak zostało uczynione w roku ubiegłym i zadziałało )

Dojazd

Samodzielnie samochodem, ewentualnie koleją, najbliższa większa stacja to Sumperk odległy o 20 km, skąd jakiś lokalny pociąg jeździ do Kouty. Jest możliwa komunikacja autobusowa.

Inne atrakcje

– przede wszystkim rowery górskie, łącznie z wyczynowym zjeżdżaniem na rowerach po specjalnie przygotowanych trasach terenowych o różnej skali trudności, dla lubiących i chcących spróbować jest na miejscu możliwość wynajęcia stosownego sprzętu

– spacery górskie

– wycieczki krajoznawcze ( Sumperk, Olomouc, Jesenik i inne )

 

Austria  Mureck k/Graz Land Styria ( Stiermark ) 1.08.2017 – 10.08.2017

Strona organizatora: www.jugendschach.at / EUYCC-2017

Jest to turniej o dużo dłuższej, bo już 15-letniej tradycji, bo właśnie Austriacy byli jego pomysłodawcami, ale przez brak afiliacji przy ECU, mniej okazałe nagrody, wyższe koszty pobytu na miejscu, dalszy a przez to dłuższy i kosztowniejszy dojazd, uznawany jest przez wielu zawodników za mniej ciekawy od czeskiego, co nie do końca jest prawdą.

Tak się składa, że europejskie federacje szachowe bardzo nielicznie reprezentowane są na obu tych turniejach ( do nich zalicza się PZSzach ). W większości przypadków, krajowe federacje szachowe z U.E., które są reprezentowane w Austrii, nie są reprezentowane w Czechach i odwrotnie, te które reprezentowane są w Czechach nie mają swoich zawodników w Austrii. Dla chętnych nawet udział w obu turniejach nie spowoduje spotkania tych samych przeciwników na sali gry, a przez to, że turnieje prowadzone są w nieco odmiennej formule organizacyjnej, zdobędzie się różne doświadczenia sportowe i pozasportowe.

Turniej austriacki dla zawodników z Polski ma jeden istotny mankament – nakłada się czasowo na termin Mistrzostw Polski w Szachach Szybkich i Błyskawicznych – jest więc atrakcyjny jedynie dla tych, którzy nie widzą się w rozgrywkach w takiej formule gry, a tacy też przecież są.

Turniej w Austrii organizowany jest już po raz 15-ty w miejscowości Mureck leżącej nad rzeką Mur – graniczną pomiędzy Austrią i Slovenią – około 50 km na południe od Graz, stolicy landu Steiermark, i tyleż samo na północ od słoweńskiego Mariboru, w terminie od 1.08.2017 – dzień na przyjazdy, pierwsze świadczenie kolacja,

2.08.2017 – o godz. 14.30 jest uroczyste otwarcie turnieju, a o 15.00 rozpoczyna się I runda. Teoretycznie, także w tym przypadku można by przyjechać na miejsce w dniu rozpoczęcia gry I rundy, ale ekonomicznego sensu raczej to nie ma, chyba że jakiś istotny organizacyjny, do

10.08.2017 – o godz.8.30 mamy ostatnią rundę, zaś po obiedzie ( ostatnie świadczenie organizatora ) o godz.14.00 przewidziane jest zakończenie turnieju, wręczenie medali, dyplomów i nagród i wyjazd uczestników do swoich krajów.

 

Uprawnieni do gry

Zawodnicy z krajów Unii Europejskiej i strefy Schengen

Koszty Pobytu

  1. 50 E/osobę/dzień w pokoju 2-osobowym lub 3-osobowym
  2. 60 E/osobę/dzień w pokoju 1-osobowym

Podjęta została próba uzyskania zniżki dla reprezentacji PZSzach, ale nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi, z tym będzie jednak problem, bowiem w Austrii w przeciwieństwie do Czech, sala gry znajduje się w Urzędzie gminy, a noclegi realizowane są nie w jednym miejscu w jednym hotelu ale w licznych rozsianych w promieniu do 10 km od Mureck hotelikach i pensjonatach.

Dojazd

W zasadzie tylko samochodem. Teoretycznie można samolotem lub pociągiem lub autobusem do Graz lub Maribor, stamtąd dojechać do Mureck lokalnym transportem, ( z lotniska w Graz organizator zapewnia transfer na miejsce turnieju), podobno także zapewnia transport z hoteli do i z sali gry podczas turnieju, ale to się raczej nie sprawdza w praktyce.

Atrakcje

– na miejscu odkryty basen z bezpłatnym dla zawodników wstępem ( tak było), co przy upałach jest wielką atrakcją

– krajoznawcze, fabryka czekolady, zamki i fortece pogranicza Austrii, lokalne wina i termy z gorącymi źródłami.

– wycieczka do Maribor, Graz i w okoliczne góry, jeśli ktoś taką formułę wypoczynku uznaje

– turystyka krajoznawcza w drodze na turniej lub z turnieju lub w obie strony, a po drodze jest dużo do oglądania.

 

Kierownik reprezentacji Polskiej:

Tomasz Trzaskowski – t.trzaskowski@pzszach.org.pl  tel. +48 601 830 717