Mistrzostwa Śląska i Mistrzostwa Katowic w szachach błyskawicznych, Katowice, 3 maja 2017 r.

420

Komunikat Organizacyjny Mistrzostwa Śląska i Mistrzostwa Katowic w szachach błyskawicznych (PDF)

Komunikat Organizacyjny

Mistrzostwa Śląska i Mistrzostwa Katowic w szachach błyskawicznych,
Katowice, 3 maja 2017 r.

Cel turnieju:

– uczczenie i przypomnienie przypadających rocznic – 226 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 96 rocznicy Wybuchu III Powstania Śląskiego,
– popularyzacja sportu szachowego wśród dzieci i młodzieży Katowic i Śląska
– możliwość poznania i rywalizacji z arcymistrzami, medalistami Mistrzostw Europy i Polski, reprezentantami K.Sz. „HETMAN” w Katowicach,
– wyłonienie Mistrza Śląska i Katowic oraz Klubu K.Sz. „HETMAN” w Katowicach na rok 2017.

Organizatorzy:

Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Miasta w  Katowicach
Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec” w Katowicach
Śląski Związek Szachowy
GKS GieKSa Katowice S.A.
Klub Szachowy „HETMAN” w Katowicach

Termin i miejsce turnieju:

3.05.2017r. – Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”, ul. Gen. J. Hallera 28 w Katowicach,
godz. 10:00 – rozpoczęcie, 14:00 – uroczyste zakończenie.

Warunki uczestnictwa:

Do udziału uprawnieni są wszyscy chętni zgłoszeni na portalu ChessArbiter do dnia 02.05.2017 r., z opłaconym wpisowym oraz potwierdzeni do turnieju na sali gry do godz. 9:30 w dniu 3.05.2017r. Wpisowe (preferowane) można wpłacić na konto jak poniżej.

Zgłoszenia można dokonać również wcześniej na adres e-mail: hetman.katowice@gmail.com lub na numer kom.: 608 023 537

Wpisowe: 10 zł dla dzieci, młodzieży, studentów i emerytów, 20 zł – dorośli (pracujący).

Z wpisowego zwolnieni zawodnicy utytułowani (GM, WGM, IM, WIM, FM, WFM).

Sprzęt szachowy zapewnia organizator.

System rozgrywek:

Zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 15 rund, zgłoszone do rankingu FIDE

Tempo gry : Turniej open – 3 minuty + 2 sekundy za każde wykonane przez zawodnika posunięcie.

Grupa do lat 10 – 9 rund po 10 min./ zawodnika.

Obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego dla gry tempem błyskawicznym.

Nagrody:

Za zdobycie I miejsca: tytuł Mistrza Śląska, Mistrza Katowic, szwajcarski zegarek naręczny Bisset, 400,00zł, płaskorzeźba z węgla,  I  miejsca w klasyfikacji juniorów do lat 20,  I  miejsca w klasyfikacji juniorów do lat 16, oraz I miejsca w klasyfikacji juniorów do lat 12 przewiduje się nagrody rzeczowe – zegarki naręczne i płaskorzeźby z węgla. Za zdobycie miejsca II i III w ogólnej klasyfikacji przysługuje tytuł I i II wicemistrza Śląska i Katowic, zegarki naręczne, odpowiednio 350,00 i 300,00zł. Za miejsca IV, V i VI w klasyfikacji ogólnej odpowiednio 200, 150 i 100 zł.

Za zajęcie II i III  miejsca w klasyfikacji juniorów do lat 20,  II i III  miejsca w klasyfikacji juniorów do lat 16, oraz II i III miejsca w klasyfikacji juniorów do lat 12 przewiduje się nagrody rzeczowe – zegarki naręczne.

Dla najlepszych kobiet odpowiednio za zajęcie miejsca I – tytuł Mistrzyni Śląska, Mistrzyni Katowic, zegarek naręczny oraz płaskorzeźba z węgla, miejsca II i III – tytuł I i II wicemistrzyni Śląska i Katowic oraz zegarki. Nagrody nie są łączone. Nagrody pieniężne ufundował Śląski Związek Szachowy.

Nagrody rzeczowe niespodzianki w grupie do lat 10, oraz dyplomy dla pierwszej szóstki.

Suma wszystkich nagród przekracza kwotę 12500,00zł.

Będzie prowadzona dodatkowo klasyfikacja drużynowa na podstawie sumy punktów czterech najlepszych reprezentantów klubu.  Klasyfikacja drużynowa będzie liczona tylko dla jednej drużyny klubowej. Nagrodami będą puchary za miejsca 1 – 3.

Mistrz Klubu Szachowego „HETMAN” w Katowicach (członek Klubu) na rok 2017 otrzyma dodatkowo okolicznościowy ozdobny dyplom.

 Dotychczas Mistrzami Klubu Szachowego „HETMAN” zostali:

2001 – IM Grzegorz Masternak
2002 – k Wiesław Latka
2003 – k Wiesław Latka
2004 – m Aleksander Hnydiuk
2005 – IM Jacek Bielczyk
2006 – IM Bartłomiej Heberla
2007 – GM Bartłomiej Heberla
2008 – GM Kamil Mitoń
2009 – GM Kamil Mitoń
2010 – GM Bartosz Soćko
2011 – GM Bartosz Soćko
2012 – GM David Navara
2013 – GM Bartosz Soćko
2014 – GM Kamil Mitoń
2015 – GM David Navara
2016 – GM Grzegorz Gajewski

Uwagi dodatkowe:

W czasie rozgrywek przy sali turniejowej czynny będzie bufet z napojami.

Ilość miejsc w turnieju ograniczona do  120 osób. Decyduje kolejność zapisów i data wpłaty wpisowego na konto Klubu: 87 1020 2313 0000 3302 0019 4506