Zjazd Problemistów, 4.03.2017, Warszawa – zaproszenie

279

Zaproszenie
Komisja Kompozycji Szachowej Polskiego Związku Szachowego zaprasza wszystkich
miłośników kompozycji szachowej do udziału w sprawozdawczo – wyborczym
Zjeździe Problemistów, który odbędzie się w siedzibie Polskiego Związku
Szachowego w Warszawie ul Aleje Jerozolimskie 49 w dniu 4 marca 2017 r. Początek
o godz. 10:00.
Proponowany porządek Zjazdu:
1. Otwarcie
2. Sprawozdanie z działalności Zarządu Komisji Kompozycji Szachowej Polskiego
Związku Szachowego za okres 2013 – luty 2017.
3. Dyskusja
4. Wybór członków Komisji na kadencję 2017 – 2020
5. Ustalenie zaleceń dla Komisji na lata 2017 – 2020.
6. Zakończenie zebrania.
Przewidywane zakończenie Zjazdu –godz. 1300.
Udział w Zjeździe – na koszt własny uczestnika.
Prosimy o potwierdzenie udziału na adres a11z@interia.pl

Przewodniczący Komisji
Waldemar Tura