Bydgoszcz. Ferie z Szachami 2017

316

XXXIV Ogólnopolski Turniej Szachowy Juniorów

„FERIE z SZACHAMI 2017”

Bydgoszcz, 30.01-03.02.2017 r. 

1.Cel turnieju.

Popularyzacja „Królewskiej Gry” wśród dzieci i młodzieży, integracja środowiska szachowego
w regionie.

Możliwość zdobycia kategorii okręgowych, centralnych i rankingu FIDE.

Nawiązanie kontaktów i wymiana doświadczeń organizacyjnych  z innymi ośrodkami szachowymi
w Polsce.

 1. Organizator.

Organizatorem zawodów jest Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1 w Bydgoszczy i UKS MDK-1 Hetman Bydgoszcz. Kierownikiem turnieju jest Mariusz Stoppel (kom. 607-512-082).

 1. Termin i miejsce.

30.01-03.02.2017 r. w Bydgoszczy ul. K.K. Baczyńskiego 3 (Młodzieżowy Dom Kultury nr 1).

 1. Uczestnictwo.

Turniej będzie rozgrywany w dwóch grupach:

A – dla zawodników do lat 18 (rocznik 1999 i młodsi) zgłoszony do FIDE.

B – dla zawodników do lat 12 (rocznik 2005 i młodsi).

Wpisowe do turnieju- płatne na miejscu lub na konto:
Rachunek Dochodów Oświatowych MDK nr 1
ul. Baczyńskiego 3
85-805 Bydgoszcz
Nr konta: 29 1240 6452 1111 0010 4795 2743

(Faktura za wpisowe może być wystawiona tylko na podmiot wpłacający należność)

Grupa A – 45 zł.

Grupa B – 20 zł

 1. System rozgrywek i tempo gry.

Wszystkie grupy grają systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.

Tempo gry wynosi:

Grupa A: 60’ + 30” na posunięcie dla zawodnika.

Grupa B: 60’ dla zawodnika.

 1. Ocena wyników.

Kolejność zawodników ustala się na podstawie ilości zdobytych punktów, a w razie ich równości
o zajętych miejscach decyduje kolejno:

 1. a) średni Buchholz
 2. b) pełny Buchholz
 3. c) ilość zwycięstw
 4. d) progres
 5. Zgłoszenia.
  Zgłoszenia należy kierować wyłącznie drogą elektroniczną na e-mail uks@mdk1.bydgoszcz.pl
  lub przez serwisy turniejowe na www.chessarbiter.com w nieprzekraczalnym terminie do 27 stycznia 2017 r.

Zgłoszenia w dzień turnieju będą przyjmowane tylko w razie wolnych miejsc.

 1. Sędziowanie.

Zawody prowadzić będzie sędzia klasy międzynarodowej Ulrich Jahr

Sędziami rundowym będą Mariusz Stoppel, Mariusz Mazalon i Piotr Szybowicz.

Obowiązują aktualne Przepisy Gry FIDE .

Na sali turniejowej obowiązuje bezwzględnie zakaz używania telefonów komórkowych

i rozmów podczas trwania rundy, dla zawodników – pod rygorem przegrania partii, dla rodziców (opiekunów) – pod rygorem zakazu wstępu do końca rundy, względnie całego turnieju.

Zawodnik, który spóźni się na rundę więcej niż 15 minut, automatycznie przegrywa partię walkowerem.

W turnieju A obowiązuje zakaz przyjmowania propozycji remisowych przed 30 posunięciem
pod rygorem przegrania partii. W turnieju A obowiązuje zapisywanie posunięć do końca partii.

 1. Nagrody.

Zwycięzcy grup otrzymają puchary i dyplomy, a pierwszych 10 zawodników z Turnieju A oraz 15 zawodników z Turnieju B nagrody rzeczowe. Przewiduje się prowadzenie klasyfikacji do 6, 8, 10 lat
oraz 14 i 16 lat i uhonorowanie zawodników nienagrodzonych w generalnej punktacji upominkami.

 1. Inne.

Organizator zapewnia sprzęt do gry.

Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Opiekę nad zawodnikami w czasie turnieju sprawują zgłaszające ich kluby lub opiekunowie.

Do organizatora należy ostateczna interpretacja regulaminu turnieju, obsada sędziowska, dopuszczanie zawodników do zawodów i inny podział nagród w przypadku małej ilości zawodników.

Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku prasie i innych mediach elektronicznych (internet).
Każdy zawodnik musi potwierdzić swój udział w turnieju między do  09:30 w poniedziałek
30 stycznia. W przeciwnym razie będzie kojarzony od II rundy.

 

Program turnieju

 

30 stycznia – poniedziałek

09:15-09.30 – weryfikacja zgłoszeń

10:00 – uroczyste rozpoczęcie turnieju

 

   TURNIEJ A                                                                                             TURNIEJ B

10:10 – I runda                                                                                       10:10 – I runda

14:30 – II runda                                                                                      12:00 – II runda

31 stycznia– wtorek

10:00 – III runda                                                                                   10:00 – III runda

14:30 – IV runda                                                                                    12:00 – IV runda

1 lutego – środa

10:00 – V runda                                                                                       10:00 – V runda

14:30 – VI runda                                                                                    12:00 – VI runda

2 lutego – czwartek

10:00 – VII runda                                                                                  10:00 – VII runda

14:30 – VIII runda                                                                               12:00 – VIII runda

3 lutego – piątek

10:00 – IX runda                                                                                   10:00 – IX runda