UCHWAŁA nr 101/12/2016 w sprawie przyjęcia klubów: GOK „Dwie Wieże Brzeźno” i Gubińskiego Klubu Szachowego

119

UCHWAŁA nr 101/12/2016

z dnia 27.12.2016

w sprawie przyjęcia klubów: GOK „Dwie Wieże Brzeźno” (WP) i Gubińskiego Klubu Szachowego (LB)

w poczet członków PZSZach

Zarząd PZSzach przyjął w poczet członków PZSzach kluby: GOK „Dwie Wieże Brzeźno” (WP) i Gubiński Klub Szachowy (LB).

Głosowało 10 Członków Zarządu: wszyscy ZA. Nie głosował Krzysztof Góra.