Wytyczne w sprawie organizacji i przebiegu w roku 2017 zawodów Polskiego Związku Szachowego w szachach na szczeblu międzywojewódzkim i wojewódzkim

451

Opublikowaliśmy dokument pn Wytyczne w sprawie organizacji i przebiegu w roku 2017 zawodów Polskiego Związku Szachowego w szachach na szczeblu międzywojewódzkim i wojewódzkim.

Przejdź do dokumentu >>> TUTAJ