UCHWAŁA NR 84/11/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. o przyjęciu Komunikatu Organizacyjno-Finansowego na rok 2017

123
UCHWAŁA NR 84/11/2016
z dnia 29 listopada 2016 r.
o przyjęciu Komunikatu Organizacyjno-Finansowego na rok 2017

 

Zarząd przyjął Komunikat Organizacyjno – Finansowy na 2017 rok.

Głosowało 10 członków zarządu, wszyscy ZA. Nie głosował Krzysztof Góra.