UCHWAŁA NR 78/09/2016 Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 24.09.2016 r. o przyjęciu klubu LKS OLSZANICA w poczet członków PZSzach

68

Zarząd przyjął w poczet członków PZSzach klub LKS Olszanica (podkarpackie).

Głosowało 9 członków Zarządu. Dziewięć głosów za.