UCHWAŁA NR 72/09/2016 Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 24.09.2016 r. o przyznaniu organizacji MPJ 6,7 (16-18.06.2017)

71

Zarząd przyznał organizację Mistrzostw Polski Juniorów do lat 6 i 7 UKS SP 8 Chrzanów. Zawody odbędą się w Poroninie.

Głosowało 9 członków Zarządu. Dziewięć głosów ZA.