UCHWAŁA NR 67/09/2016 Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 24.09.2016 r. o nałożeniu kary finansowej na organizatorów II Ligi Juniorów

60

Zarząd podjął decyzję o nałożeniu na organizatora II Ligi Juniorów kary finansowej w wysokości 30% całości opłat organizacyjnych (4650 zł).

Głosowało 9 członków Zarządu. Sześć głosów za. Jeden głos przeciw. Dwie osoby wstrzymały się od głosu.