Konkurs Ofert 2017 – I Półrocze – Wyniki

724

W dniu 24.09.2016 roku Zarząd Polskiego Związku Szachowego przyznał prawo organizacji imprez na I półrocze 2017 roku.

Zarząd opierał się na rekomendacji Komisji Ofertowej, która 23.09.2016 w siedzibie PZSzach dokonała oceny punktowej. Komisja punktowała na podstawie ofert oraz raportów z przeprowadzonych imprez w latach ubiegłych i wizytacji obiektów zgłoszonych do konkursu.

Poniżej prezentujemy protokół komisji wraz z uwagami – decyzjami Zarządu.

Protokół

Komisja Ofertowa PZSzach – I półrocze 2017.

Komisja Ofertowa w Składzie:

Piotr Murdzia – Przewodniczący

Beata Kowalewska – Członek Komisji

Michał Bartel – Sekretarz

Obradowała w dniu 23.09.2016 roku w siedzibie PZSzach, owocem spotkania jest niniejszy protokół.

W konkursie ofert na imprezy I półrocza wpłynęło 13 ofert od 8 oferentów. Na MP w Solvingu nie wpłynęła żadna oferta, a możliwość organizacji możliwa będzie z tzw. „wolnej ręki”.

Przed posiedzeniem Komisji wizytatorzy PZSzach odwiedzili wszystkie obiekty (bezpośrednio przed zebraniem Komisji, bądź przygotowali materiał dla Komisji na podstawie obecności przez cały turniej na obiektach zgłoszonych w latach ubiegłych. Np. na II lidze seniorów w Jastrzębiej Górze 2016 obecnych było 2 przedstawicieli Komisji, którzy nie musieli dokonywać osobnej wizytacji tego ośrodka).

Wszystkie podmioty uiściły regulaminową opłatę za złożenie i rozpatrzenie wniosku.

Dział księgowy PZSzach podał informację na temat zadłużenia oferentów względem PZSzach. Jedynym dłużnikiem w dniu rozpatrywania ofert był Świętokrzyski Związek Szachowy, inni oferenci uregulowali zaległości.

MPJ 6,7 (16-18.06.2017)

Na imprezę wpłynęła tylko 1 oferta- UKS SP 8 Chrzanów. Komisja stwierdziła, że oferta jest zgodna z warunkami brzegowymi, a doświadczony organizator jest w stanie w tym miejscu zorganizować bardzo udaną imprezę i wnioskuje, by Zarząd przyznał organizację tej imprezy oferentowi.

Zarząd przyznał prawo organizacji tej imprezy jedynemu oferentowi

MPJ 8 (30.04-03.05.2017)

W konkursie stanęło 3 oferentów. KSz Stilon, UKS SP 8 Chrzanów, UKS Pałac Młodzieży.

mpj-8-konkurs-ofert

Komisja najwyżej oceniła ofertę Pałacu Młodzieży. Oferta Chrzanowa, zgodnie z regulaminem konkursu, dostała ujemne punkty za powtórne zgłoszenie imprezy, którą organizował w 2016 roku.

Komisja oceniła i zapunktowała ofertę Stilonu Gorzów, choć miała wątpliwość odnośnie ilości miejsc zakwaterowania. Zgodnie z warunkami brzegowymi szacuje się udział minimum 270 osób (max 380) w tej imprezie, natomiast w ofercie podany jest ośrodek dysponujący 170 miejscami, tym samym dysponującym zbyt małą ilością miejsc. Wizytator PZSzach Waldemar Taboła w raporcie wspominał o drugim Ośrodku Polana (nie wymienionym w ofercie z nazwy) i nie alarmował, że miejsc noclegowych może być zbyt mało.

W rozmowie telefonicznej organizator wyjaśnił, że nastąpił błąd w wypełnieniu oferty i opisano tylko i wyłącznie główny ośrodek. Nie wspomniano o ośrodku znajdującym się w sąsiedztwie (i w razie potrzeby innych), który z nadmiarem gwarantował zakwaterowanie wszystkim chętnym. Komisja pozostawia Zarządowi decyzję, czy uznać wyjaśnienia organizatora odnośnie błędu w ofercie, czy odrzucić ofertę ze względów formalnych.

Jeżeli oferta zostanie uznana za ważną, to nie zmienia faktu, że otrzymała niższą ocenę niż UKS Pałac Młodzieży.

Zarząd przyjął ofertę Stilonu Gorzów Wlkp. do rozpatrzenia, jakkolwiek nie zmieniło to punktacji i decyzji Zarządu, który przyznał prawo organizacji MPJ 8, UKS Pałac Młodzieży Katowice. W głosowaniu nie brali udziału Łukasz Turlej oraz Andrzej Modzelan.

MPJ 10 (26.02-05.03.2017)

mpj-10-konkurs-ofert

Na konkurs wpłynęły 2 oferty, które zostały ocenione bardzo podobnie. Na korzyść oferty Bogatyni wpływa niższa cena za zakwaterowanie i wyżywienie. Pozostałe punkty oferty są równe bądź na korzyść OZSzach.

Zarząd przyznał prawo organizacji MPJ 10 UKS EL-Tur Bogatyni. Andrzej Modzelan nie brał udziału w głosowaniu.

MPJ 16-18 (12-19.03.2017)

Na tą imprezę wpłynęły 4 oferty – najwięcej w całym konkursie.

mpj-16-18-konkurs-ofert

Oferta Świętokrzyskiego Związku Szachowego otrzymała ujemne punkty za zaległości względem PZSzach (pkt. 2a), oraz za ocenę imprezy tegorocznej – Ekstraliga i I Liga Juniorów (pkt. 2d) i nie spełniła wymogu 75% punktów.

Oferta DZSzach otrzymała ujemne punkty za organizację imprezy II Liga Juniorów (pkt. 2d).

Najwyżej oceniona została oferta Opolskiego Związku Szachowego, która względem drugiego oferenta MKSz Rybnik miała dużo wyższy fundusz nagród, natomiast oferta MKSz Rybnik była znacząco tańsza niż konkurentka.

Zarząd PZSzach przyznał prawo organizacji Opolskiemu Związkowi Szachowemu.

Szkolne IMP 7-17 (9-15.01.2017)

szkolne-imp

Na nową imprezę – szkolne IMP 7-17 wpłynęły 2 oferty. Uwagi odnośnie ŚZszach są takie same jak w punkcie dotyczącym MPJ 16-18 i nie spełniła wymogu 75% punktów.

Zarząd przyznał prawo organizacji UKS SP 8 Chrzanów

DM Szkół EpSzwSz (4-7.05.2017)

Nowa impreza w kalendarzu imprez centralnych została dołączona zgodnie z wolą WZD 2016. W pierwszym terminie nie zgłosił się żaden oferent, w drugim terminie jedynie Świętokrzyski Związek Szachowy z ośrodkiem w Suchedniowie. Oferta spełnia warunki brzegowe.

Zarząd PZSzach nałożył na organizatora karę za Ekstraligę i I Ligę Juniorów 2016- wyłączenie ośrodka Paradiso w Suchedniowie z konkursu ofert na okres 1 roku. W związku z tym Zarząd nie przyznał prawa organizacji tej imprezy w tym miejscu. Jakkolwiek jeżeli organizator zaproponuje inny ośrodek, który zostanie zaakceptowany przez PZSzach oraz ureguluje zadłużenie, w terminie tygodnia to prawo organizacji tej imprezy zostanie przyznane Świętokrzyskiemu Związkowi Szachowemu.