Zmiany w biurze PZSzach – c.d.

1250

Szanowni Państwo,

W dniu 20 września 2016 roku pracę na stanowisku Dyrektora Biura w Polskim Związku Szachowym rozpoczęła Pani Beata Kowalewska.

Jednocześnie dokonano reorganizacji pracy biura PZSzach dzieląc je na dwa piony, pion sportowy (sprawy bezpośrednio związane ze sportem szachowym), którym będzie zarządzał w randze Dyrektora Sportowego Piotr Murdzia, oraz pion administracyjny (sprawy pozostałe), który będzie podlegał Dyrektorowi Biura.

Nowej Pani Dyrektor życzymy powodzenia oraz satysfakcji z wykonywanej pracy, a nowemu Dyrektorowi Sportowemu dodatkowej energii niezbędnej do realizacji nowych wyzwań.

Szczegóły na temat podziału kompetencji w biurze zostaną opublikowane bezpośrednio po najbliższym zebraniu Zarządu PZSzach, które odbędzie się w sobotę 24 września br.

Tomasz Delega

Szanowni Państwo,

W dniu 31 sierpnia 2016 roku pracę w Polskim Związku Szachowym zakończyła Dyrektor Biura PZSzach Patrycja Wyżlic. Pani Patrycji dziękujemy za czas spędzony w środowisku szachowym oraz życzymy sukcesów w realizacji kolejnych planów zawodowych.

Nowy szef biura rozpocznie pracę w PZSzach po zakończeniu Olimpiady Szachowej w Baku.

Tomasz Delega