UCHWAŁA NR 25/04/2016 w sprawie zmiany załącznika nr 3 w Regulaminie Ewidencyjnym Polskiego Związku Szachowego

1312

UCHWAŁA NR 25/04/2016

Zarządu

Polskiego Związku Szachowego
z dnia 23.04.2016 r.

 

w sprawie zmiany załącznika nr 3 w Regulaminie Ewidencyjnym Polskiego Związku Szachowego

Zarząd PZSzach podjął decyzję w sprawie zmiany załącznika nr 3 – Formularz Zmiany Przynależności Klubowej Członka PZSzach (Klubu/ Stowarzyszenia) w Regulaminie Ewidencyjnym Polskiego Związku Szachowego, zatwierdzonym Uchwałą Zarządu PZSzach nr 38/05/2016 z dnia 21.06.2015 r.

Załącznik nr 3 – Formularz Zmiany Przynależności Klubowej Członka PZSzach (Klubu/ Stowarzyszenia) do ww. regulaminu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 czerwca 2016 roku.

W głosowaniu wzięli udział wszyscy członkowie Zarządu. 11 głosów ZA.


Załącznik 1 do Uchwały:

Formularz Zmiany Przynależności Klubowej Członka PZSzach (Klubu Stowarzyszenia)