UCHWAŁA nr 17/3/2016

551

UCHWAŁA NR 17/03/2016

Zarządu

Polskiego Związku Szachowego
z dnia 12.03.2016

 

o przyznaniu Odznak Honorowych 

 

Zarząd PZSzach podjął decyzję o przyznaniu Odznak Honorowych PZSzach:

  1. Zbigniew Piwowarczyk – srebrna odznaka
  2. Aleksander Czerwoński – złota odznaka

 

Głosowało 6 członków zarządu. 6 głosów za.

W głosowaniu nie wziął udziału Jan Kusina, Krzysztof Góra, Anna Mrozińska, Włodzimierz Schmidt, Andrzej Matusiak.