UCHWAŁA nr 11/3/2016

525

UCHWAŁA NR 11/03/2016

Zarządu

Polskiego Związku Szachowego
z dnia 09.03.2016

 

o przyjęciu klubów w poczet członków PZSzach

 

Zarząd PZSzach podjął decyzję o przyjęciu klubów w poczet członków PZSzach:

  1. KS „Gryf” Kietrz (OP)
  2. UKS „Skoczek” Elbląg (WM)

Kluby złożyły wszystkie wymagane dokumenty.

Głosowało 11 członków zarządu. 11 głosów ZA.