Sprawozdania Merytoryczne i Finansowe PZSzach za 2013 rok

471

W dniu 15 czerwca 2014 roku podczas Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia delegaci zatwierdzili sprawozdanie Merytoryczne i Finansowe Zarządu Polskiego Związku Szachowego za 2013 rok.

Bilans 2013 – WZD 15.06.2014

Informacja dodatkowa 2013 – WZD 15.06.2014

Opinia i raport badania sprawozdania – WZD 15.06.2014

Rachunek Zysków i Strat 2013 – WZD 15.06.2014

Sprawozdanie merytoryczne – WZD 15.06.2014

 

Protokól WZD 15.06.2014

Protokoly Komisji WZD 15.06.2014