Sprawozdania Merytoryczne i Finansowe PZSzach za 2014 rok

557

W dniu 20 czerwca 2015 roku podczas Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia delegaci zatwierdzili sprawozdanie Merytoryczne i Finansowe Zarządu Polskiego Związku Szachowego.

Bilans 2014 – WZD 20.06.2015

Informacja dodatkowa 2014 – WZD 20.06.2015

Opinia i Raport Biegłego Rewidenta – WZD 20.06.2015

Rachunek Zysków i Strat 2014 – WZD 20.06.2015

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu PZSzach od 15.06.2014r. do 19.06.2015r. – WZD 20.06.2015

 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – WZD 20.06.2015