III Mistrzostwa Polski Amatorów w Szachach Szybkich

2506

III MISTRZOSTWA POLSKI AMATORÓW
W SZACHACH SZYBKICH
PĘGÓW 2016-04-02

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

 1. Organizatorzy:
  – Starostwo Powiatowe w Trzebnicy
  – Klub Szachowy Wieża Pęgów
  – Dolnośląski Związek Szachowy
 2. Cel imprezy:
  – wyłonienie Mistrza Polski Amatorów w Szachach Szybkich
  – integracja środowisk szachowych z całej Polski
 3. Warunki uczestnictwa:
  – zawodnicy urodzeni w 1997 roku lub wcześniej, posiadający ranking FIDE dla szachów szybkich nie większy niż 2000, jeżeli zawodnik nie posiada takiego rankingu obowiązuje ranking FIDE dla szachów klasycznych, a następnie ranking PZSzach (decyduje lista rankingowa FIDE na dzień 1 marca 2016 roku), którzy wpłacą odpowiednie wpisowe – zgłoszenia przyjmowane będą na stronie chessarbiter lub pocztą elektroniczną na adres: wiezapegow@gmail.com, telefonicznie pod numerem: 608 841 613
  – w zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia, klub oraz aktualny ranking.
  – liczba miejsc ograniczona do 150 zawodników, decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Wpisowe:
  – wpisowe płatne w dniu turnieju – 30 zł.
 5. Termin i miejsce gry:
  – 02.04.2016 r. godz. 10.00 – I runda
  – aula Szkoły Podstawowej w Pęgowie ul. Główna 101,
  – weryfikacja uczestników w dniu gry od 8.45 do 9.45
 6. System rozgrywek i czas gry:
  – system szwajcarski na dystansie 9 rund, kojarzenie komputerowe
  – turniej zgłoszony do rankingu FIDE w szachach szybkich
  – tempo gry: 15 minut
  – dopuszczalne spóźnienie na partię wynosi 5 minut
 7. O kolejności zajętych miejsc decyduje:
  – ilość zdobytych punktów
  – średni Buchholz
  – pełen Buchholz
  – progres
  – liczba zwycięstw
  – losowanie lub dogrywka w przypadku miejsc nagrodzonych

 

 1. Nagrody: gwarantowane

Mężczyźni :
– I m. 400zł. + puchar
– II m. 300zł. + puchar
– III m. 200zł. + puchar
– IV m. 100 zł.

Kobiety :
– I m. 300zł. + puchar
– II m. 200zł. + puchar
– III m. 100zł. + puchar

– warunkiem otrzymania nagrody jest obecność na ceremonii wręczenia nagród na zakończeniu turnieju, w innym przypadku nagroda jest przyznawana następnemu w kolejności zawodnikowi

 1. Sędziowanie i przepisy gry:
  – turniej zostanie przeprowadzony przez sędziego licencjonowanego – obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeks Szachowy- decyzje sędziego głównego są ostateczne.
 2. Przepisy końcowe i informacje dodatkowe:
  – uczestnicy zawodów przyjeżdżają i ubezpieczają się we własnym zakresie
  – organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników
  – w czasie turnieju organizator zapewnia ciepłe napoje zawodnikom
  – ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.