UCHWAŁA NR 5/2016

475
UCHWAŁA NR 5/2016
z dn. 15 stycznia 2016 o skreśleniu klubu z listy członków PZSzach

Zarząd skreślił z listy członków PZSzach klub:

UKS Sztum (PO)

Klub złożył deklarację likwidacji.

Głosowało 10 członków Zarządu. Dziesięć głosów za. W głosowaniu nie wziął udziału Jan Kusina.